Biskup do żydówki o etyce i moralności.
Kategoria: Judaizm & Islam

Biskup do żydówki o etyce i moralności.

Szanowna Pani Prezydent,

 

w imieniu Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia i Chorych zwracam się do Pani Prezydent z gorącym apelem o zweryfikowanie decyzji podjętej w sprawie prof. Bogdana Chazana oraz przywrócenie go na stanowisko dyrektora wspomnianej placówki.