JULIAN UNSZLICHT: O POGROMY LUDU POLSKIEGO
Kategoria: Pugnae

JULIAN UNSZLICHT: O POGROMY LUDU POLSKIEGO

Rzecz niniejszą poświęcam tym Polakom pocho­dzenia żydowskiego, którzy w chwili radykalnego rozłamu między polskością a żydowstwem nie zawahali się stanąć po stronie Sprawy Polskiej.

Zamiast wstępu.

Żydowstwo zdradziło Polskę. Oto fakt niezaprzeczony, nieubłagany, wrażający się w umysły ogółu niezatartemi gło­skami. Szeroka dyskusya, w której wzięła udział prasa polska wszystkich kierunków, wyjaśniła to zjawisko rzeczowo, zasad­niczo, ujawniła wiele ciekawych stron, zerwała obłudną maskę postępu i socyalizmu, w którą zwykł się stroić nacyonalizm żydowski.

Nastał moment decydujący: rozłam między polskością i żydowstwem i oto ku wielkiemu zdumieniu ogółu okazało się, iż pokolenie Polaków pochodzenia żydowskiego wygasło niemal doszczętnie, wyparte przez Radków, Groserów i Warskich, kierowanych przez "Tyszków", jackanów i Żabotyńskich. "Asymilatorskie" pisemko żydowskie "Izraelita" najlepiej odzwierciadla niesłychane bankructwo idei polskiej wśród żydów, samym swym tytułem zdradzając głęboką niewiarę w głoszone przezeń hasła.

 

Krzyż ma być usunięty ze Żwirowiska!
Kategoria: Antykościół

Krzyż ma być usunięty ze Żwirowiska!

Oświęcim, Klasztor Karmelitanek w dniu wyrzucenia Sióstr z ich siedziby.

Language Switcher

The language switcher module allows you to take advantage of the language tags that are available when content, modules and menu links are created.

This module displays a list of available Content Languages for switching between them.

When switching languages, it redirects to the Home page, or associated menu item, defined for the chosen language. Thereafter, the navigation will be the one defined for that language.

The language filter plugin must be enabled for this module to work properly.

Help

To view an example of the language switch moduler module, go to the site administrator and enable the language filter plugin and the language switcher module labelled "language switcher" and visit the fruit shop or park sample sites. Then follow the instructions in this tutorial.