Troll smoleński - red. Jan Pospieszalski.

+++

Po czwartkowym programie „Bliżej” z dnia 18 grudnia 2014, prowadzonym przez Jana Pospieszalskiego, można z całym spokojem sumienia zaliczyć redaktora prowadzącego do grona smoleńskich trolli.

Roman Dmowski: Rosja
Kategoria: Politics

Roman Dmowski: Rosja

Przyszłość Rosji

I

ROZWÓJ HISTORYCZNY ROSJI

Jeżeli przyszłość Rosji była zawsze wielką zagadką, to tem większą jest ona teraz, po wojnie z Japonją i towarzyszących jej wypadkach wewnątrz państwa. Niepodobna zaiste przewidzieć wyjścia z położenia, w jakiem się państwo znalazło. A trudność położenia wcale się nie sprowadza do kryzysu politycznego, na jaki Rosja obecnie cierpi. Niezależnie od niego jest ona konsekwencją rozwoju hisorycznego tego państwa, który w różnych kierunkach podążał szybko po drodze kończącej się położeniem bez wyjścia.

Language Switcher

The language switcher module allows you to take advantage of the language tags that are available when content, modules and menu links are created.

This module displays a list of available Content Languages for switching between them.

When switching languages, it redirects to the Home page, or associated menu item, defined for the chosen language. Thereafter, the navigation will be the one defined for that language.

The language filter plugin must be enabled for this module to work properly.

Help

To view an example of the language switch moduler module, go to the site administrator and enable the language filter plugin and the language switcher module labelled "language switcher" and visit the fruit shop or park sample sites. Then follow the instructions in this tutorial.