Żydówka walczy o wolne narkotyki w Polsce

Żydówka (Eliza B. Walczak) walczy o wolne narkotyki w Polsce

Czyni to bezkarnie przed obliczem władz.

http://medicine-cannabis.eu/

atom cannabis

List do Kancelarii Prezydenta RP

Dialog

Zdjęcie: Spotkanie w ramach Forum Debaty Publicznej

Opinie Polaków są dla Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego niezwykle istotne. Dlatego w ramach Forum Debaty Publicznej regularnie odbywają się konsultacje społeczne w ważnych dla obywateli sprawach.

Prezydent słucha opinii ekspertów i specjalistów w różnych dziedzinach, ale pragnie również wsłuchiwać się w głosy obywateli i wiedzieć, jakie problemy ich nurtują. W specjalnym formularzu kontaktowym „Napisz do Prezydenta” każdy Polak może wyrazić swoje zdanie w ważnej dla niego sprawie.

 

Fundacja ZEST do Kancelarii Prezydenta RP, Biuro Projektów Programowych,  to: bpp, witold.trabicki, m.bienkowska

show details 4/1/11

PROJEKT FENIX

W Polsce jak i na świecie, Cannabis jest jedną z najczęściej używanych nielegalnych substancji. Według statystyk organizacji UN w Polsce jest około 2 milionów, na całym świecie – około 300 milionów ludzi używających Marihuanę w rozmaitych dawkach i powodowani różnorakimi przyczynami, jedną z nich jest UŻYTEK LECZNICZY. Obecna ustawa narkotykowa w ogóle nie uwzględnia praw pacjętów używających Cannabis dla potrzeb medycznych.

Polityka prohibicji, która nawołuje do karania spożywających/używających Cannabis może w rezultacie prowadzić do karania ciężko chorych PACJENTÓW bądź ich opiekunów, którzy hodują/zażywają roślinę z powodów jej walorów leczniczych. Roczne zapasy upraw medycznych mogą być omylnie potraktowana jako magazyn dilera. Polityka nietolerancji odciąga nas od zasobów jakie mogłyby być wykorzystane na wiele sposobów, w tym – edukacje antynarkotykową, terapie jak również adoptowanie sprawdzonych programów społecznych minimalizujących negatywne zjawiska (harm reduction policies). Dodatkowo, zaoszczędzone zasoby mogłyby być lepiej zużyte w tworzeniu systemu zaopatrzenia Leczniczego Cannabis. W samej Kalifornii, w ubiegłym roku dochody z tej nowej gałęzi przemysłu medycznego wyniosły 1,7 biliona dolarów. W USA 15 stanów posiada programy medycyny Cannabis. Istnieje coraz więcej istotnych wyników badań naukowych dowodzących efektywność i konsekwencje działania Cannabis jako zioła leczniczego, ale ze względu na obecną politykę odmawia się pacjentom na całym świecie zarówno akces jak i informacji na temat działania Cannabis. Rekomendujemy, aby spożywanie/używanie Cannabis jako zioła leczniczego zostało wyjęte z generalnej debaty o narkotykach i zostało potraktowane z większym zainteresowaniem i poczuciem empatii, ustanawiając dialog mający na uwadze przede wszystkim dobro pacjentów i ich rodzin. Izraelskie Ministerstwo Zdrowia dokonało takiego rozdzielenia, zapoczątkowując w 2009r administrowany przez rząd program zaopatrujący chorych i potrzebujących w medycynę Cannabis. Holandia prowadzi podobny program, ofreując Bedrocan wszystkim krajom unijnym, a obywatele USA organizują się w rozmaity sposób, by legalnie zażywać medycynę Cannabis.

Nasza propozycja odnosi się do różnych stron zagadnienia i posiada różnorodność w adresowaniu tego niełatwego tematu. Opiera się ona na doświadczeniach Izraela i praktyk z Californii. Proponujemy ustanowić zamknięty system upraw i system zaopatrzenia dla potrzeb programu Cannabis leczniczego. System, który nie tylko wychodzi naprzeciw osobistym wyborom potrzebujących, ale działa legalnie w ramach lokalnego, krajowego i międzynarodowego prawa. Wierzę, że polski rząd byłby gotowy popierać takiego rodzaju inicjatywę, nie wychodzi ona bowiem za wyznaczone granicami prawa konwencje UN z 1961 roku i jest legalną od strony prawa międzynarodowego. Taki system zapewniłby pacjentom bezpieczny dostęp do Cannabis, a władzom – monitorowanie i zapobieganie przedostawania się medycyny na czarny rynek.

Aby móc wprowadzić ten, czy jakikolwiek model w praktykę, potrzebna jest KOOPERACJA.

Dialog takiej natury umożliwiłby wszystkim stroną wyrażenie opinii, a ich głos miałby wpływ na ustanowienie typu programu w Polsce, będącego kombinacją programów izraelskiego i kalifornijskiego.

Do dialogu zapraszamy każdego zainteresowanego- pacjentów, opiekunów, lekarzy oraz organizacje rządowe i pozarządowe .Wzywamy również do utworzenia nominowanego przez rząd komitetu, który przeegzaminowałby obecne rozwiązania polityki narkotykowej, studiował alternatywne opcje i pomógł wykreować reguły prawa środowiska upraw Medycznej Marihuany- Cannabis wychodząc na przeciw potrzebom pacjentów i ich opiekunów.

Eliza B. Walczak

,

No comments yet.

Leave a Reply

Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE