NowoRosja

NWO

ISIS and Secret Shadow Government

  The ISIL terrorist organization is “one of a network of groups,” who are supported by “shadow governments” and numerous regimes around the world, including Israel and the United States, an American journalist says. ISIL, also known as ISIS, “is one of a network of groups” that includes the juntas in Ukraine, Boko Haram in Nigeria and al-Nusra Front in Syria, said Gordon Duff, a Senior Editor at Veterans Today and a disabled veteran of the Vietnam War.

My Lechici

Adam Doboszyński: List do żyda

Adam Doboszyński: List do żyda (Antoniego Słonimskiego). By Adm on 21/08/2012 in Archiwum     Adam Władysław Doboszyński (ur. 11 stycznia 1904 w Krakowie, zamordowany przez żydów dn. 29 sierpnia 1949 w Warszawie) – polski polityk i pisarz, członek Stronnictwa Narodowego   “….Wierzymy, że jest tylko jeden sposób na ulepszenie człowieka, a mianowicie powolne hartowanie go w ogniu wiary i moralności chrześcijańskiej. “   WYSTĄPIENIA  PUBLICZNE (Adama Doboszyńskiego) Z powodów, które dla uważnego czytelnika tej książki będą oczywiste, mam wielu wrogów, którzy starają się każde moje wystąpienie przedstawić w fałszywym -świetle. Przychodzi im to tym łatwiej,że w ciągu ostatnich siedmiu lat społeczeństwo polskie podzielone było na szereg odłamów (Kraj, W. Brytania, Bl. Wschód, II. Korpus,Szwajcaria, Francja itp.), odciętych od siebie niemal hermetycznie. Korzystam wiec ze sposobności, by przedrukować tu kilka dokumentów, na podstawie których czy­telnik będzie mógł wyrobie sobie samodzielny pogląd na racje mych wystąpień. https://sites.google.com/site/krzysztofcierpisz/adam-doboszynski-list-otwarty    

Militia Sacra

Św. Bernard de Clairvaux

Działalność Bernarda, zwanego Miodopłynnym z powodu porywającej słodyczy swojej wymowy, przypada na wiek XII i zbiega się z czasem drugiej Wyprawy Krzyżowej. Ten cysterski mnich bywa nazywany niekoronowanym królem Europy, ponieważ z zacisza swego klasztoru rozciągał wpływ na życie religijne i polityczne ówczesnego chrześcijańskiego świata. Doradzał książętom, królom, biskupom i papieżom, godził zwaśnionych władców, porywał zastępy rycerstwa do walki z niewiernymi, zapalał niezliczone dusze do praktykowania cnót i wstępowania w ślady Zbawiciela. Sam jeden stanął na czele wielkiego ruchu odnowy w Kościele Powszechnym, przejmując pałeczkę od wsławionego w poprzednim wieku konwentu benedyktynów w Cluny – „Niknie sława kongregacji kluniackiej; pod wpływem blasku i bogactw, pod brzemieniem ułomności ludzkiej zamiera idealizm; miejsce kluniaków zajmuje święty Bernard jako reformator karności kościelnej, jako wzór cnót najczystszych i wyrocznia Kościoła” – tak charakteryzował rolę Bernarda autor znakomitej Historii powszechnej Franz Joseph Holzwarth.

Terror judeoislamski

Kara śmierci islamistom w Chinach

 

Die Justiz machte sie für fünf verschiedene Anschläge verantwortlich, unter anderem für den Angriff auf dem Pekinger Tiananmen-Platz im Oktober 2013.

Nuclear 9/11 Revealed: Theories and Disinformation, the Misguided and the Inhuman

    DOE Investigators Cite Veterans Today Investigations and Disclosures as Preventing a New 9/11    …by  Gordon Duff,  and Members of the Dept. of Energy 9/11 Investigation Team       [ Editor's Introduction: Over the past few weeks, members of the "official 9/11 groups" have come forward -- years late, no new ideas, nothing to offer.  The real 9/11 report, initially released by the Russians, now supported directly by both the team that wrote it at the U.S. Department of Energy and the IAEA, have been following the aftermath of their revelations.

Rosja -pisma

T. Graczowa: Święta Ruś przeciwko Chazarii Cz.5

    Rothschildowie – klan chazarski na służbie u Antychrysta   Ten, kto kontroluje zasoby pieniędzy w jakimkolwiek kraju, jest absolutnym gospodarzem całego przemysłu i handlu. I, kiedy zaczynacie rozumieć, że cały ten system jest bardzo łatwy do skontrolowania w ten czy inny sposób przez kilku bardzo potężnych ludzi na górze, stanie się dla was zrozumiałe, jak powstają okresy inflacji i depresji ekonomicznej. Prezydent USA James Garfiel Kilka tygodni po tym oświadczeniu został zamordowany 12 lipca 1818 roku

Civilis

Revilo P. Oliver: THE YELLOW PERIL

  By Adm on 04/10/2013 in Autorzy lub serie, Judaizm i islam THE YELLOW PERIL (1983) by Revilo P. Oliver (Ph.D., Professor of Classics, University of Illinois)   The report from London on Japanese industrial superiority in the January Liberty Bell asked, in effect, whether the nations of Europe and North America which are still largely White could do anything about it. That, of course, was the wrong question. The crucial consideration is what, if anything, the Jews will order their Aryan serfs to do about it. Alert observers in this country have long noted the ominous potential of Japanese industry. In the New Libertarian (February-April 1982) the well-known “revisionist” historian, Professor James J. Martin, boldly asked the obvious question that is unthinkable to well-trained Americans: Will their government eventually promote another way against Japan to destroy her industrial superiority? He decided that it would not.

Wojna na Wschodzie

Home / News / ‘United Continent’: European volunteers fighting Kiev troops in Eastern Ukraine

European volunteers are streaming into Ukraine to join the fighting on both sides. While Kiev’s forces are beefed up with mercenaries from private military companies, Europeans have also come to defend the rebel Donbass region of their own free will. One of the latest reinforcements of anti-Kiev troops in Eastern Ukraine are four French ex-serviceman who have come to fight this war, thousands of kilometers from home. “It’s our war. It’s everybody’s war, it’s every European’s war,” Guillaume, a French fighter in Ukraine defending the Donbass region, told RT’s Paula Slier.   French fighter Guillaume. Screenshot from RT video  

Anonse

III kongres dla społecznego panowania Chrystusa Króla

 Stowarzyszenie Fides et Ratio serdecznie zaprasza na  III KONGRES DLA SPOŁECZNEGO PANOWANIA CHRYSTUSA KRÓLA W ŁODZI Kongres odbędzie się 20 września ( sobota) AD 2014 miejsce: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi ul. Piotrkowska 243 (sala Teatru "Lutnia")  

Lechia

Dr.Inz. Stefan Pagowski:

By Adm on 03/01/2012 in Nadesłane TO JUŻ 67. LAT OD OSWOBODZENIA 7. TYSIĘCY WIĘŹNIÓW AUSCHWITZ     Polska Martyrologia lat 1939-45 doczekała się wielu opisów, ale tylko jedna rodzina pozostawiła wspomnienia z obu stron nieszczęścia, zakończonego w Kanadzie.  Henryk Piekarski [1887-1973, herbu Rola] wraz z żoną Marią doświadzcyli morderczej poniewierki sowieckiej a ich syn Konstanty [1915-1990] przetrwał piekło niemieckich obozów koncentracyjnych.  Wspomnienia (ale nie tylko) Ojca: “Znad Niemna przez Syberię do Kanady” (300 stron) wydane zostały w Rzymie w 1967 r.{miejmy nadzieję, zostanie wznowione w Polsce}, zaś Syna: “Escaping Hell – The Story of a Polish Underground Officer in Auschwitz and Buchenwald” (254 strony) opublikowano w Toronto w 1989 r.. {tlumaczenie polskie “Umykając piekłu” (330 stron) zawierające także przypisy i uzupełnienia, ukazało się w Warszawie 6 lat później, jako wydanie specjalne na 60. rocznice oswobodzenia obozu Auschwitz}.  Warto te książki przypomnieć, a są do wglądu w Fundacji im Konstantego Piekarskiego (Calgary, Kanada www.PolandPolska.org) a także w Bibliotece Narodowej w Warszawie.  Dla zachęty pozwalam sobie przytoczyć fragmenty ich treści:

Search

komentowall

komentowall

comment

com

Najnowsze

ISIS and Secret Shadow Government

  The ISIL terrorist organization is “one of a network of groups,” who are supported by “shadow governments” and numerous regimes around the world, including Israel and the United States, an American journalist says. ISIL, also known as ISIS, “is one of a network of groups” that includes the juntas in Ukraine, Boko Haram in Nigeria and al-Nusra Front in Syria, said Gordon Duff, a Senior Editor at Veterans Today and a disabled veteran of the Vietnam War.

Judaism and the Church: before and after Vatican II

1-11-2013 By John Vennari It is true that Pope Benedict has done some real good for the Church, the most obvious example being his efforts to restore legal status to the Tridentine Mass. Unfortunately, he continues to follow in the misguided footsteps of his post-Conciilar predecessor in implementing and expanding the new orientations of Vatican II. This is especially apparent in Pope Benedict’s dealing with modern Judaism, which is based on the Council’s teaching on the Jews found in the document Nostra Aetate. This new orientation has almost nothing in common with the 2000-year Tradition of the Church.

Wojtyła i żydomasoneria: DOSSIER ON IDO-C

  DOSSIER ON IDO-C[This dossier by Hamish Fraser first appeared in Approaches No 10-11, January 1968. It has been posted on the Apropos website: www.apropos.org.uk Additional sub-headings have been added by the editor, Apropos. Readers who wish to study further the Polish aspect of the undernoted article might wish to refer to the article. “Fatima - Lessons from Poland” which appeared in Apropos 29 and which is also posted on the Apropos website.]According to a circular, What is IDO-C?, published by the U.K. Administrative Section of IDO-C,

Czy rezygnacja Benedykta jest kanonicznie ważna?

BYĆ MOŻE NIE JEST KANONICZNIE WAŻNA REZYGNACJA PAPIEŻA BENEDYKTA “Wycofanie się”  Benedykta XVI – w rok później – zaczyna mieć charakter kryminału ponieważ wyłaniają się szczegóły, które zmuszają do zadania sobie poważnego pytania, co do jego faktycznej , kanonicznej ważności. Zacznę od tego, czego sam osobiście byłem świadkiem. Latem 2011 roku, otrzymuję z pewnego źródła wiadomość: Benedykt XVI zdecydował podać się do dymisji i zrobi to po ukończeniu 85 roku życia, tzn. po kwietniu 2012 roku.

JUDEOMASOŃSKA INFILTRACJA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO

JUDEOMASOŃSKA INFILTRACJA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO II By Adm on 07/12/2012 in Antykościół   Jerzy Kowalski, Józef Bar.   JUDEOMASOŃSKA INFILTRACJA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO II NIEBEZPIECZNE TEORIE JANA PAWŁA II   TEORIA I. O PRZYCZYNACH KRYZYSU KOŚCIOŁA I MORALNEGO UPADKU NARODÓW EUROPY W myśli Jana Pawła II na temat historii, stanu obecnego i przyszłości Europy można wyodrębnić dwie tendencje. Ulegniemy niepomiernemu zdziwieniu, gdy stwierdzimy, że są to tendencje skrajnie przeciwstawne, wyrastające z dwóch najzupełniej rożnych nurtów filozoficznych i religijnych. Obok bowiem, inspiracji przesłaniem św. Augustyna wyrażonym w jego dziele O państwie Bożym; nawiązywania do wielkich dzieł św. Benedykta, św. Jakuba czy św. Wojciecha; obok retoryki o konieczności zjednoczenia Europy na kamieniach przepalonych Ewangelią, zaznacza się w przesłaniu Jana Pawia II wyraźny wątek stanowiący zaprzeczenie tych idei.

ZBIEŻNOŚĆ DOKTRYNY ANTYKOŚCIOŁA I NOWEJ MYŚLI SPOŁECZNEJ WATYKANU IV

Jerzy Kowalski, Józef Bar.   ZBIEŻNOŚĆ DOKTRYNY ANTYKOŚCIOŁA I NOWEJ MYŚLI SPOŁECZNEJ WATYKANU IV   Któż z nas nie pamięta dramatycznych słów Jana Pawła II, skierowanych do polityków i społeczności Unii Europejskiej, w których papież wzywał: Europo nie zamykaj swych drzwi przed mieszkańcami biednego południa. Któż nie pamięta zaangażowania Watykanu w obronę przed deportacją z Francji, przebywających tam nielegalnie imigrantów z Afryki i Azji? Jeszcze wyraźniej podkreślił Jan Paweł II tę promigracyjną postawę Kościoła, w swym Orędziu na Światowy Dzień Pokoju ogłoszonym 1 stycznia 2001 r. Papież solidaryzując się najwyraźniej z animatorami procesów globalistycznych, powiedział m in: Cieszę się, że Organizacja Narodów Zjednoczonych dostrzegła potrzebę takiej refleksji [...] ogłaszając rok 2001 „Międzynarodowym rokiem dialogu między cywilizacjami.

Katastrofa, której nie było.

Katastrofa, której nie było. Smoleńsk 10 kwietnia 2010.    W 10 kwietnia 2010, w Smoleńsku nie było żadnej katastrofy samolotu TU-154M 101 z prezydentem Lechem Kaczyńskim oraz całą tzw. „delegacją katyńską” na pokładzie. Załoga samolotu, prezydent, osoby towarzyszące, w sumie – umownie – 96 osób zostało zamordowane lub zaginęły w Polsce, a nie w Rosji. Był to krwawy zamach stanu z ofiarami osób całkowicie postronnych. „Katastrofa smoleńska” była jedynie aranżacją medialną, mającą na celu wykluczenie śledztwa  z terenu Polski i urządzenie jakiejś farsy w Rosji. To celem ukrycia tego faktu - zamachu stanu z użyciem siły i masowym skutkiem śmiertelnym postronnych osób.

Dr.Inz. Stefan Pagowski:

By Adm on 03/01/2012 in Nadesłane TO JUŻ 67. LAT OD OSWOBODZENIA 7. TYSIĘCY WIĘŹNIÓW AUSCHWITZ     Polska Martyrologia lat 1939-45 doczekała się wielu opisów, ale tylko jedna rodzina pozostawiła wspomnienia z obu stron nieszczęścia, zakończonego w Kanadzie.  Henryk Piekarski [1887-1973, herbu Rola] wraz z żoną Marią doświadzcyli morderczej poniewierki sowieckiej a ich syn Konstanty [1915-1990] przetrwał piekło niemieckich obozów koncentracyjnych.  Wspomnienia (ale nie tylko) Ojca: “Znad Niemna przez Syberię do Kanady” (300 stron) wydane zostały w Rzymie w 1967 r.{miejmy nadzieję, zostanie wznowione w Polsce}, zaś Syna: “Escaping Hell – The Story of a Polish Underground Officer in Auschwitz and Buchenwald” (254 strony) opublikowano w Toronto w 1989 r.. {tlumaczenie polskie “Umykając piekłu” (330 stron) zawierające także przypisy i uzupełnienia, ukazało się w Warszawie 6 lat później, jako wydanie specjalne na 60. rocznice oswobodzenia obozu Auschwitz}.  Warto te książki przypomnieć, a są do wglądu w Fundacji im Konstantego Piekarskiego (Calgary, Kanada www.PolandPolska.org) a także w Bibliotece Narodowej w Warszawie.  Dla zachęty pozwalam sobie przytoczyć fragmenty ich treści:

Ola pozdrawia: Nowotwory , leczenie

Nowotwory   http://www.fourwinds10.net/siterun_data/bellringers_corner/people_of_the_lie/news.php?q=1328765003 Patrick H. Bellringer – 8.02.2012                  tłumaczenie Ola Gordon   Jedną chorobą mającą wpływ na życie coraz większej liczby ludzi niż kiedykolwiek na naszej planecie jest nowotwór. Jej powód i leczenie znane jest od wieków, ale “kontrolerzy” celowo ukrywali tę informację przed opinią publiczną, żeby realizować swój Program Ludobójstwa. [...] We współczesnym społeczeństwie jest wiele czynników wywołujących brak równowagi w organizmie. Brak równowagi chemicznej, lub osłabiony system odpornościowy, czynią organizm otwarty na ataki bakterii, wirusów i grzybów. Nieodpowiednie odżywianie, niedobór płynów, brak ruchu i wysoki poziom toksyn i stresu, służą osłabieniu naturalnej zdolności organizmu do obrony przed chorobami. [...]

Pieśń Kronika - Marek Grechuta

.be   Ta ziemia taka czysta, jakby umieciona skrzydłem aniołów. Cicha i równinna, tyle już wycierpiała, a zawsze dziecinna. Ufa, że dobroć jest tylko dobrocią, a prawo tak jest prawem, jak pola się złocą, kiedy żyto dojrzewa, jak zimą śnieg pada.

Żydówka Gronkiewicz buduje meczet w Warszawie

Przy rondzie Zesłańców Syberyjskich z ziemi wyszła już budowa meczetu. Powstaje głównie dzięki pieniądzom saudyjskiego sponsora. - Będziemy się tam modlić i tłumaczyć Polakom, że islam jest religią umiarkowaną - zapowiadaj muzułmański inwestor.    

Burmistrz Woli trzykrotnie podniósł parafii Dobrego Pasterza opłatę roczną

Burmistrz warszawskiej Woli aż trzykrotnie podniósł parafii Dobrego Pasterza opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego. To pierwszy taki przypadek w stolicy Dotychczasowa opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości 0,3 proc. gruntu wynosiła 12 tys. zł, od 1 stycznia 2015 r. ma wzrosnąć do ponad 37 tys. złotych. Zdaniem ks. prałata dr. Zdzisława Struzika, proboszcza parafii Dobrego Pasterza na Woli i dyrektora Instytutu Papieża Jana Pawła II w Warszawie, podwyżka jest nieuzasadniona. W tej sprawie kapłan skierował wniosek do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie.